Công ty tiếp tục đưa vào hoạt động 2 máy cắt tôn dầy với công nghệ mới “CNC” ….