Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư thêm máy cắt xả tôn cuộn, máy cán thép góc với nhiều công nghệ…