Lưu trữ Lịch sử phát triển - Thép Đồng Thắng

lichsuphattrien

Đồng Thắng 26/02/2021

2021

Công ty tiếp tục đưa vào hoạt động 2 máy cắt tôn dầy với công nghệ mới “CNC” …..
Xem thêm

Đồng Thắng 26/02/2021

2020

Chuyển đổi mô hình kinh doanh thành công ty TNHH với tên gọi Vi Na Đồng Thắng….
Xem thêm

Đồng Thắng 26/02/2021

2019

iền thân là hộ kinh doanh vật liệu xây dựng Quyết Thắng chuyên cung cấp các vật liệu sắt thép phục vụ cho xây dựng….
Xem thêm

Đồng Thắng 26/02/2021

2016

Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư thêm máy cắt xả tôn cuộn, máy cán thép góc với nhiều công nghệ…
Xem thêm

Đồng Thắng 26/02/2021

2015

Công ty tiếp tục đưa vào hoạt động 2 máy cắt tôn dầy với công nghệ mới “CNC” ….
Xem thêm

Đồng Thắng 26/02/2021

2014

Chuyển đổi mô hình kinh doanh thành công ty TNHH với tên gọi Vi Na Đồng Thắng.
Xem thêm

Đồng Thắng 26/02/2021

1996

Tiền thân là hộ kinh doanh vật liệu xây dựng Quyết Thắng chuyên cung cấp các vật liệu sắt thép phục vụ cho xây dựng..
Xem thêm